ZSA piedalās Rīgas domes Izglītības pārvaldes sanāksmē par “zaļo” līgumu slēgšanas kārtību