ZSA piedalās Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju atlases komisijā