ZSA piedalās Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izbraukuma sesijā