ZSA piedalās Saeimas Juridiskā komisijā par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā