ZSA piedalās Saeimas Juridiskās komisijas sēdē par APK grozījumiem saistībā ar LIZ neizmatošanu lauksaimnieciskā darbībā pēc tās iegādes