ZSA piedalās Saeimas Juridiskās komisijas sēde par APK saistībā ar LIZ