ZSA piedalās sanāksmē par BSA piešķiršanas kritērijiem gaļas liellopiem