ZSA piedalās seminārā par Parīzes Klimata pārmaiņu konferences rezultātiem