ZSA piedalās Zemkopības ministrijas rīkotajā sanāksmē par papuvju apsaimniekošanas vadlīnijām