ZSA piedalās ZM Lauksaimnieku konsultatīvajā padomē