ZSA piedalās ZM rīkotajā informatīvajā seminārā „Par līdzšinējo un turpmāko sadarbību vietējo pārtikas produktu lielākai pārstāvībai publiskajos iepirkumos”