ZSA piedalās ZM sanāksmē par tehnikas kataloga izstrādi