ZSA pieredzes apmaiņas braucienā uzņem lauksaimniekus no Čehijas