ZSA priekšsēdētāja vietniece M. Dzelzkalēja piedalās Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai konferencē Rīgā


Pasākuma  nosaukums: “EAFRD Financial Instruments for agriculture and rural development in 2014-2020”. M. Dzelzkalējas runa:  “Farmers’ View: Investment Needs and Challenges”
Tulkojums: Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai konferencē: Finanšu instrumenti lauksaimniecības un lauku attīstībai 2014 – 2020.  M. Dzelzkalējas runa: “Lauksaimnieku skatupunkts: Nepieciešamie ieguldījumi un izaicinājumi.”