ZSA rīko pieredzes apmaiņas braucienu pa Vidzemes piena ražotāju saimniecībām