ZSA seminārs: Pirmās šķidrmēslu paskābināšanas iekārtas demonstrējums Latvijā


26.aprīlī Īlē, Auces novadā organizējam semināru-demonstrējumu: “Pirmās šķidrmēslu paskābināšanas iekārtas demonstrējums Latvijā.” Sākums plkst.11:00, ierašanās no plkst.10:30.

PROGRAMMA

10:30-11:00 Ierašanās, kafija un uzkodas

11:00-11:15 Informācija par projektu “Šķidro kūtsmēslu paskābināšana Baltijas jūras reģionā”, Raimonds Jakovickis, Biedrība “Zemnieku Saeima”, lopkopības eksperts

11:15-11:30 Šķidrmēslu paskābināšanas pamatideja, izmantojamā tehnika un sagaidāmie rezultāti, Jānis Kažotnieks, LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs

11:30-11:45 Kūtsmēslu skābināšanas agronomiskie ieguvumi, Laura Kirisanova, LLKC Augkopības konsultante

11:45-12:00 Amonjaka mērījumu iespējas lauka apstākļos izmantojot lāzerspektroskopijas iekārtu Picarro G2508, Inga Grīnfelde, LLU Meža un ūdens resursu zinātniskās labaratorijas pētniece

12:00-13:00 Praktisks šķidrmēslu paskābināšanas iekārtas demonstrējums, SIA “Lauku Agro

Visi interesenti aicināti pieteikties līdz 24.04.2018. pa tālr. 67027044 vai e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv