ZSA vadība tiekas ar Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienību