ZSA valdes priekšsēdētāja vietniece M. Dzelzkalēja piedalās COPA prezidentūras sanāksmē