10.martā Zemnieku saeimas 15.kongress – konference!

19/02/2014

Š.g. 10.martā Ādažu kultūras un radošās izglītības centrā notiks biedrības „Zemnieku saeima” jau 15.kongress – konference, kas pulcēs lauksaimniekus no visas Latvijas. Kongresā lauksaimniecības produkcijas ražotāji atskatīsies uz 2013.gadā paveikto, izvirzīs jaunus mērķus nākamajiem gadiem un piedalīsies konferencē: „Lauksaimniecības zeme – Latvijas stratēģiskais resurss”.

„Zemnieku saeimas“ kongress ik gadu ir atskaites punkts, kurā lauksaimnieki izvērtē paveiktos darbus nozares attīstībā un nosaka nākamā gada prioritātes. Atgādinām, ka šis ir jubilejas kongress, kurā atskatīsies uz 15 gadu svarīgākajiem darbiem un godinās gan dibinātājus, gan bijušo vadību. Kā katru gadu, arī šogad kongress tiek apvienots ar konferenci, kas veltīta viena no svarīgākajiem Latvijas resursiem – lauksaimniecības zemes jautājumam. Kongresu atklās Ministru prezidente   Laimdota Straujuma un Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Konferencē klātesošie tiks iepazīstināti ar tādiem jautājumiem kā zemes apsaimniekošanu Latvijā – iespējas un izaicinājumi; situāciju sektorā – alternatīvu skatījumu uz lauksaimniecības nozari, kā arī tiks diskutēts par grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz kritērijus, kuri tiktu piemēroti lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, lai veicinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes nonākšanu tam paredzētajam nolūkam – lauksaimnieciskajai ražošanai. Savukārt paneļdiskusijā   „Latvijas lauksaimniecība un zemes ilgtspējīga izmantošana Eiropas Savienības kontekstā” piedalīsies Dr.oec. prof. Irina Pilvere, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors   Arvīds Ozols, Eiropas lauksaimnieku apvienības „Copa” viceprezidents no Ungārijas   Miklos Kis, kā arī eksperti no citām valstīm.

Biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „2013.gadā noslēdzās cīņa par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem starp Eiropas Savienības valstīm. Izlīdzināšanas kampaņā nav panākta vienlīdzība, tādēļ, mācoties no kļūdām, ir jāgatavojas nākamajām reformām. Kamēr tiešmaksājumi nav izlīdzināti un konkurence starp dažādu valstu zemniekiem nav vienlīdzīga, mums valsts likumdošanā ir jārada nosacījumi, kas dod drošību mūsu ražotājiem. Mēs esam par to, lai zeme tiktu apstrādāta, ražošana nodrošinātu ekonomisko izaugsmi un apdzīvotību lauku apvidos!”

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 11:00

Zemnieku saeimas kongresa atklāšana plkst. 11:40

Konference: „Lauksaimniecības zeme – Latvijas stratēģiskais resurss” plkst. 12:00

Zemnieku saeimas 15.kongress plkst. 16:20

Kongresā piedalīties aicināti arī masu mediju pārstāvji.

Par biedrību „Zemnieku saeima”

Biedrība „Zemnieku saeima“ (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir gandrīz 900 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm. Šobrīd ZSA ir trešā nozīmīgākā lobija organizācija Latvijā.