21. maijā notiks e-lauka diena lopkopības saimniecībā

10/05/2021

LLKC sadarbībā ar SIA “Saimniecība Nākotne”, ZS un AREI 21. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 aicina attālināti apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par laktāciju ietekmi uz pēcnācēju augšanu un attīstību gaļas liellopu saimniecībā. Lauka dienā būs iespēja uzzināt par demonstrējuma aktualitāti. Saimniecības vadītāja iepazīstinās ar savu pieredzi, apsaimniekojot zīdītājgovju ganāmpulku. Par tesmeņa veselības lomu zīdītājgovju ganāmpulkā pastāstīs veterinārārsts Andrejs Elksniņš. DARBA KĀRTĪBA

 

Pieteikšanās līdz 20.05.2021. plkst. 16.00 elektroniski: https://www.mitto.me/ziditajgovis/pieteikties Papildu informācija pa tālruni 29214329, Hermīne Leišavniece, LLKC Balvu KB konsultante lopkopībā.