Aicinām pieteikties demonstrējumu saimniecībām projektā “GreenAgri”

16/01/2016

Projekta vispārējais mērķis ir samazināt barības vielu zudumus no lauksaimniecības Baltijas valstīs, iepazīstinot ar inovatīvām un efektīvām organiskā mēslojuma apsaimniekošanas metodēm, vienlaicīgi saglabājot pašreizējo lauksaimniecisko ražošanas līmeni un konkurētspēju.
Izmēģinājumu programmas mērķis: Pēc Igaunijas lauksaimniecības un tirdzniecības kameras un Zemnieku saeimas iniciatīvas uzsākti demonstrējumi, lai iepazīstinātu un testētu videi draudzīga organiskā mēslojuma (cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, pusšķidro kūtsmēslu, dziļo pakaišu kūtsmēslu, digestāta) tehnoloģijas un praksi.
Izmēģinājumu programmas ietvaros piedalīsies 10 saimniecības no Latvijas un 10 saimniecības no Igaunijas.
Plānotās darbības:
1. posmā (no 2016.gada februāra līdz martam) projekta koordinatori iepazīsies ar saimniecību kūtsmēslu izkliedēšanas / uzglabāšanas tehnoloģijām un vides apstākļiem, kā arī pašreizējo praksi. Kopā ar saimniecībām, kuras pieteikušās, tiks izzinātas galvenās problēmas un piemeklēti demonstrējuma lauki.
2. posmā (no 2016.gada aprīļa līdz jūlijam) sadarbībā ar saimniecībām un ekspertu komandu tiks izstrādāts rīcības plāns. Šajā rīcības plānā tiks iekļauti konkrēti mērķi un pasākumi, lai samazinātu barības vielu zudumus no demonstrējuma lauka vai zālāja atbilstoši reālajām saimniecības vajadzībām (izmaiņas augsekā, starpkultūru audzēšana, izmaiņas mēslu izkliedēšanas tehnoloģijās utt.) Eksperti nodrošinās augsnes un ūdens, kā arī kūtsmēslu paraugu savākšanu un analīžu veikšanu, sastādīs barības vielu bilanci, augmaiņas plānu un kūtsmēslu apsaimniekošanas plānu.
Veidojot saimniecību pasākumu plānus jaunie likumdošanas noteikumi un kūtsmēslu apsaimniekošanas ierobežojumi tiks ņemti vērā.
3. posmā (sākot ar 2017.gada pavasari) saimniecībās īstenos darbības plāna pasākumus un piedalīsies dažādās apmācību programmās.
4. posmā notiks 1,5 gadu demonstrējumu darbības plāna īstenošanas monitorings. Eksperti regulāri apmeklēs saimniecības un sniegs konsultācijas.
5. posmā – pēc 1,5 gadu demonstrējumu perioda, tiks analizēti augsnes un ūdens paraugi, kultūraugu raža un citi rādītāji. Eksperti veiks analīzi par sasniegtajiem rezultātiem demonstrējumu programmas laikā, sastādīs kopsavilkumu, secinājumus un ieteikumus saimniecības darbībai nākotnē.
Saimniecību ieguvumi:
1. Jaunas zināšanas par efektīvām organiskā mēslojuma izkliedes un iestrādes sistēmām.
2. Jaunas zināšanas par likumdošanas aktiem vides aizsardzībai, kas paredzētas barības vielu noteces samazināšanai.
3. Sadarbībā ar ekspertiem jaunas lauksaimniecības prakses ieviešana, augsnes auglības uzlabošana, produktivitātes paaugstināšana un barības vielu noteces samazināšana.
4. Bezmaksas augsnes, kūtsmēslu un ūdens analīzes, kā arī barības vielu bilances / apsaimniekošanas plāna, kūtsmēslu apsaimniekošanas plāna un augsekas plāna sastādīšana.
5. Ekspertu grupas atbalsts piemērotu pasākumu un prakses izvēlē saimniecībām, kas uzlabotu produktivitāti un ekonomiskos rezultātus, kā arī samazinātu barības vielu noteci.
6. Kopā ar citiem lauksaimniekiem iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā Dānijā, Somijā un Igaunijā.
7. Iespēja piedalīties apmācībās un citos projektā organizētajos pasākumos.
 
Aicinām pieteikties demonstrējumu ierīkošanai saimniecības, kuras atbilst šādiem kritērijiem:
1. Gatavība piedalīties demonstrējumā. Dalībniekam ir jāvelta laiks un resursi sadarbībai ar ekspertiem darbības plāna sagatavošanā un īstenošanā, kā arī jāpiedalās pieredzes apmaiņā un apmācībās.
2. Īstenot saskaņoto pasākumu plānu, izmantojot uzņēmuma paša resursus.
3. Piekrīt iepazīstināt ar projektā īstenotajiem organiskā mēslojuma apsaimniekošanas pasākumiem un rezultātiem citus lauksaimniekus.
4. Saimniecība / ražotne strādā vismaz vienā no šīm nozarēm: graudaugu audzēšana, piena lopkopība, cūkkopība, gaļas liellopu audzēšana, aitkopība, putnkopība, biogāzes ražošana.
5. Saimniecība audzē labību un citas kultūras, izmantojot arī organisko mēslojumu (cietie kūtsmēsli, pus-šķidrmēsli, šķidrmēsli, dziļā pakaišu kūts kūtsmēsli, digestāts), bet netur dzīvniekus.
 
PIETEIKŠANĀS DALĪBAI
Lai piedalītos demonstrējumā, saimniecībai un/vai ražotnei, kura atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa.
Pieteikuma veidlapa un tehniskā specifikācija ir pieejami  ŠEIT.
Lūdzu, sūtiet aizpildītu pieteikuma veidlapu līdz 2016. 25.janvārim uz e-pasta adresi: inga@zemniekusaeima.lv (ieskenētu .pdf vai .jpg .formātā) vai papīra veidā pa pastu.
 
Projektu “GreenAgri” līdzfinansē Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014- 2020.
http://epkk.ee/wp-content/uploads/2015/10/VaeikeCB-logo-RGB.jpghttp://epkk.ee/wp-content/uploads/2015/10/TekstigaEU-flag-RGB.jpg