Aizvadīts “Farm Inc” uzņēmējdarbības seminārs jauniešiem

02/07/2015

Programmas “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros Bauskas, Rundāles un Iecavas novada jaunieši Saulainē iepazīstināti ar biedrības ”Zemnieku Saeima” (ZSA) darbību. Ar saimniekošanas iespējām laukos un lauksaimniecības jaunākajām tendencēm jauniešu iepazīstināja ZSA projektu vadītāja Inga Bērziņa. Dalībnieki iepazinās ar starptautiski izstrādātiem materiāliem par vietējo produktu ražošanu, mārketingu un iespējām jauniegūto informāciju izmantot savā biznesa praksē.

Jaunieši bija pirmie, kuriem bija iespēja vērtēt Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekta “Farm Inc” e-platformas latviešu valodā  izstrādāto mārketinga mācību materiālu. Interesi izraisīja gan itāļu biznesa ideju realizācija, gan ZSA organizētie pasākumi, kā Sporta spēles, COPA-COGECA Prezidija sanāksme, sadarbības projekti ar ārzemju kolēģiem.

Aicinām iepazīties ar jauniešiem demonstrētajiem materiāliem, kā arī gaidām komentārus un priekšlikumus satura papildināšanai.

Farm Inc” mārketinga materiāli
Kontaktinformācija:
Inga Bērziņa
inga@zemniekusaeima.lv
IMG_2429          IMG_2437