Atvieglos piena kvotas izmantošanas nosacījumus pēdējā piena kvotas gadā

01/07/2014

Šodien, 1. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus piena kvotu administrēšanas noteikumos. Grozījumi veikti, lai pēdējā piena kvotas gadā (2014./2015.) visa neizmantotā piena kvota pēc iespējas tiktu izmantota ražošanai un lai ražotājiem būtu iespēja savlaicīgāk iegūt papildu piena kvotu, izmantojot nomas darījumus.

 .

Plānots, ka no 2015. gada 1. aprīļa piena kvotu sistēma tiks atcelta. Lai ražotāji pēc iespējas savlaicīgāk varētu papildināt trūkstošo kvotas apmēru, noteikumos atviegloti nosacījumi, paredzot, ka ražotāji kvotu var nomāt, ja savu piena kvotu izpildījuši par 95 procentiem līdzšinējo 100 procentu vietā. Grozījumi arī atceļ ierobežojumu ražotājam pēdējos divos kvotas gados no valsts rezerves saņemto piena kvotu iznomāt vai pārdot.

 .

Noteikumi papildināti ar pārejas noteikumiem, kas nosaka ražotājiem pieteikšanās termiņu (2015. gada 1. februāri) papildu piena kvotas saņemšanai no valsts rezerves. Ja ražotājs pēdējā piena kvotas gadā līdz 2015. gada 1. februārim nemaz nebūs pārdevis pienu, tad viņa kvota tiks samazināta par 85 procentiem un atbrīvotais daudzums ieskaitīts valsts rezervē.

.

Avots: Zemkopības ministrija