Biedrība “Zemnieku saeima” un Valsts ieņēmumu dienests atjauno sadarbību

11/06/2024

11.jūnijā tikāmies ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Baibu Šmiti-Roķi, lai diskutētu par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.

 

Tikšanās rezultāts ir noslēgta sadarbības vienošanās, kas apliecina mūsu kopīgo mērķi stiprināt godīgas konkurences principus un radīt labvēlīgāku vidi Latvijas lauksaimniecības nozares izaugsmei.

 

Biedrības “Zemnieku saeimas” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdinš uzsver sadarbības nozīmi spēcīgākas lauksaimniecības nozares veidošanā: “Kā vadošā lauksaimnieku pārstāvniecības organizācija Latvijā esam gandarīti turpināt sadarbību ar VID. Lauksaimniecība ir viens no Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem, tāpēc ir svarīgi turpināt abpusēji konstruktīvo un atbalstošo sadarbību. Atvērts dialogs bieži vien palīdz identificēt un apsteigt problēmas, tādējādi kopīgi darot visu, lai lauksaimnieku iespējas konkurēt vietējā un starptautiskajos tirgos uzlabotos.”

 

“Noslēgtā sadarbības vienošanās ar “Zemnieku saeimu” apliecina mūsu kopīgo mērķi stiprināt godīgas konkurences principus un radīt labvēlīgāku vidi Latvijas lauksaimniecības nozares izaugsmei,” uzsver VID ģenerāldirektore Baiba Šmite- Roķe.

 

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros biedrība “Zemnieku saeima” apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz biedru pienākuma – noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu – izpildi. Biedrība arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt nepieciešamās aktivitātes nozares finanšu un nodokļu darbības sakārtošanā.

 

VID, ņemot vērā biedrības “Zemnieku saeima” sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu šīs Vienošanās mērķi. Biedrības sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt biedrību par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

 

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta uz nenoteiktu laiku. Iepriekšējā VID un biedrība “Zemnieku saeima” sadarbības vienošanās bija spēkā no 21.10.2020. līdz 31.12.2023.

 

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā

Sadarbība ar nozaru asociācijām