Iepazīstināsim jauniešus ar nākotnes iespējām un nosacījumiem lauksaimniecībā

16/10/2014

17.oktobrī biedrība „Zemnieku saeima” Zemkopības ministrijā biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” pasākuma SOLIS 2014 ietvaros, organizē semināru jauniešiem – „Latvijas lauku nākotnes izaugsmei”. Pasākuma laikā būs iespējams uzzināt jaunāko informāciju gan par aktualitātēm atbalsta nosacījumos jauniešiem lauku reģionos periodā no 2014. līdz 2020. gadam, gan tikties ar Zemkopības ministru un lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Seminārā jauniešus uzrunās un uz interesējošiem jautājumiem atbildēs Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, savukārt biedrības „Zemnieku saeima” vadība informēs par organizāciju un lauksaimnieku nevalstisko organizāciju nozīmi lauksaimniecības politikas veidošanā gan Latvijā, gan Eiropā.

Biedrības „Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris Cīrulis: „1914.gadā toreizējais Baltijas lauksaimnieku biedrības žurnāla “Zeme” redaktors Kārlis Ulmanis kādā no žurnāliem rakstīja, ka ļaudīm ir jābūt nenopērkamiem, stingriem pret bagātības kārdinājumiem, godīgiem kā mazās, tā lielās lietās. Viņu centieniem jāsniedzas pāri pašlabuma meklēšanas robežām un ir jābūt vīrišķīgiem darbā un nenogurstošiem nesekmēs. Viņus nedrīkst vadīt divējādas tikumības- viena privātā dzīvē, otra atklātā dzīvē un kuriem sabiedrības labums augstāk par pašu interesēm stāv. Viņiem ir jābūt atturīgiem un tādiem, kuri savus ceļus neloka alkohola priekšā. Īsiem vārdiem sakot – mums vairāk vajadzīgi ļaudis, nekā statūti un instrukcijas.

Ir pagājuši tieši 100 gadi, bet laiks nav izbalinājis vārdu nozīmību. Katras valsts pamatā ir cilvēki un mūsu jaunieši ir tās turpinājums. Ja viņu mērķis būs Kārļa Ulmaņa dzīves pamācības, tad ar mūsu valsti un lauksaimniecību viss būs kārtībā.”

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs:Man vienmēr ir prieks satikt jauniešus, kas savu tālāko dzīvi saista ar saimniekošanu laukos. Aicinu jauniešus aktīvi iesaistīties lauku uzņēmējdarbībā, jo iespējas ir un būs. Izstrādājot jauno Lauku attīstības programmu 2014.-2020. gadam, ir pievērsta uzmanība atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem. Jaunajā Lauku attīstības programmā ir paredzēti vairāki atbalsta pasākumi, kas vistiešākajā veidā attiecas uz jaunajiem zemniekiem. Eiropas Savienības atbalsts ir paredzēts visiem – gan mazajām, gan vidējām, gan lielajām saimniecībām. Vēlos pateikt paldies Zemnieku saeimai un Jauno zemnieku klubam, kas atbalsta jauniešu iesaisti lauksaimniecībā, rīko jaunatnei izglītojošus pasākumus par lauksaimniecībā aktuālām tēmām un iespējām strādāt laukos un pašiem dibināt savas saimniecības un uzņēmumus, un tos veiksmīgi attīstīt.”

Par jauniešu iespējām jaunajā plānošanas periodā klātesošos informēs attiecīgie eksperti. Par Lauku attīstības programmu 2014.-2020 jauniešus informēs Zemkopības ministrijas Lauku attīstības departamenta direktore Liene Jansone. Par tiešo maksājumu atbalstu īpaši jaunajiem lauksaimniekiem Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta pārstāve Indra Ruļuka. Savukārt par kredīta iespējām jauniešiem biznesa uzsākšanai VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” valdes priekšsēdētāja vietnieks Jēkabs Krieviņš.

Pasākumā aicinām piedalīties ar mēdiju pārstāvjus. Pasākums ilgums no plkst. 10:00 līdz 12:00 Zemkopības ministrijas 2.stāva zālē.

Semināru atbalsta Valsts Lauku tīkls.