Informatīvs materiāls pa zaļināšanu

21/01/2015

Platību maksājumus 2015.gadā veidos divas galvenās daļas – Vienotais platību maksājums (VPM) un maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu.
Zaļināšana ir obligāta prasība visā Latvijā no 2015.gada, tādēļ aicinām iepazīties ar Lauku atbalsta dienesta sagatavoto materiālu!
INFORMATĪVS MATERIĀLS PAR ZAĻINĀŠANU
 
Zaļināšana