Ir jāveicina finanšu piesaiste un birokrātijas sloga smazinājums Latvijas lauksaimniecībai

29/10/2015

29. oktobrī Rīgā norisinās Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas rīkots seminārs, kurā tiek diskutēts par Lauku attīstības programmas ieviešanas izaicinājumiem, līdz šim sasniegto, kā arī dažādu finanšu instrumentu izmantošanu lauksaimniecības attīstībai. Ar Latvijas lauksaimnieku izaicinājumiem klātesošos iepazīstināja biedrības ”Zemnieku saeima” (ZSA) priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Savā uzrunā klātesošajiem, to skaitā augsta līmeņa ES un Latvijas amatpersonām, M.Dzelzkalēja uzsvēra Latvijas lauksaimnieku vajadzības un izaicinājumus tuvākajā nākotnē – lauksaimniecības produkcijas ražošanas pielāgošanu Eiropas Savienības (ES) standartiem, lauksaimniecībā izmantojamās zemes atgriešanu ražošanā un lauksaimnieku savstarpējās sadarbības veicināšanu. Tāpat M.Dzelzkalēja norādīja uz nepieciešamību sniegt pietiekamu atbalstu topošajiem lauku uzņēmējiem, ko šobrīd ievērojami apgrūtina gan fakts, ka trūkst konkrētas definīcijas, kas ir jaunais lauksaimnieks, gan projektu līdzfinansēšanas instrumentu trūkums.

M.Dzelzkalēja: Viens no galvenajiem tematiem šīs dienas konferencē un tās ietvaros notiekošajās diskusijās, ir nepieciešamība uzlabot valsts iestāžu efektivitāti un elastīgumu, kā arī mazināt birokrātiju. Procesu vienkāršošana bija viens no svarīgākajiem uzstādījumiem pirms iepriekšējās Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas. Diemžēl realitātē mēs redzam – to nav izdevies piepildīt, taču tas ir ļoti būtiski visiem lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Tāpat, domājot par turpmāku lauksaimniecības sektora attīstību, ir būtiski uz finanšu piesaisti paraudzīties plašāk nekā līdz šim pierasts, stimulējot arī privātā resursu ienākšanu investīciju veidā, līdzīgi kā jau tas notiek citās uzņēmējdarbības nozarēs. Lauku attīstības plāna ietvaros visiem naudas nekad nepietiks, tāpēc ir jāstrādā pie finanšu instrumentu dažādošanas.

Konferencē piedalās Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans, Latvijas Republikas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas grupas un vietējie eksperti.