Izdots LR reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2015.gadam

26/03/2015

Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izdevums „Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2015”. Šajā izdevumā Jūs varat atrast informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā uz 2015.gada sākumu, par to lietošanu, arī par lietošanas ierobežojumiem.

Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts visu laiku mainās, jo tiek reģistrēti gan jauni līdzekļi, gan anulētas veco augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas, kā arī noteiktas izmaiņas atsevišķu reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumos, tādēļ jaunākā informāciju par izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā  atrodama VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv.

Ar izdevumu aicinām iepazīties šeit: Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2015

VAAD izdevums