Izvēlētas “GreenAgri” demonstrējumu saimniecības

06/03/2016

Pirmdien, 29.februārī Pērnavā Zemnieku saeima piedalījās projekta GreenAgri uzraudzības grupas sanāksmē. Tikšanās laikā uzraudzības grupas locekļu apstiprināja 10 Latvijas un 11 Igaunijas demonstrējumu saimniecības, kurās nākamo trīs gadu laikā tiks demonstrēti un novērtēti dažādi organiskā mēslojuma apsaimniekošanas veidi, meklējot risinājumus organiskā mēslojumā esošo barības vielu efektīvai izmantošanai.
GreenAgri projektam kā demonstrējumu vietas ir izvēlētas sekojošas saimniecības:

  • SIA LLU mps “Vecauce”(Auces novads)
  • SIA “Lukass Jumprava Agro” (Lielvārdes novads)
  • Z/s “Bukas” (Dobeles novads)
  • Z/s “Murķīši” (Ogres novads)
  • SIA “Gaižēni” (Priekuļu novads)
  • Z/s “Rubuļi” (Saldus novads)
  • Z/s “Lielvaicēni” (Auces novads)
  • Z/s “Robežnieki” (Salacgrīvas novads)
  • Z/s “Veckūkuri” (Strenču novads)
  • Z/s “Mežoki” (Kuldīgas novads)

greenagri_interreg_ERAF_rakstiem