Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums elektroniski jāiesniedz līdz 30.novembrim

30/10/2019

Valsts augu aizsardzības dienests atgādina, ka kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums ir jāiesniedz līdz 30.novembrim, norādot 2019. gadā faktiski iegūto ražu un mēslošanas līdzekļus, kas izmantoti šīs ražas iegūšanai.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.834 Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” lauksaimniekiem īpaši jutīgajās teritorijās (Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežās, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežas), apsaimniekojot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā, kā arī audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā, ir jādokumentē lauku vēsture par katru lauku un, lietojot mēslošanas līdzekļus, katru gadu ne vēlāk kā līdz 30. novembrim elektroniski jāiesniedz VAAD kopsavilkums par kārtējā gada ražai audzētajiem kultūraugiem.

 

Kopsavilkumu VAAD var iesniegt tikai elektroniski:

  • izmantojot Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēmu (LAD EPS);
  • nosūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, t.i., parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 

Avots: Valsts augu aizsardzības dienests