LAD savas kompetences ietvaros pārstāv lauksaimnieku intereses tiesā

14/11/2018

Lauku atbalsta dienests (LAD), saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” 5.pantu, savas kompetences ietvaros pārstāv lauksaimnieku intereses tiesā. Lauksaimnieks iesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu ar lūgumu pārstāvēt tā intereses tiesā, pievienojot visus ar lietu saistītos dokumentus. LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvalde izvērtē iesniegumu ar lūgumu pārstāvēt lauksaimnieka intereses tiesā un pieņem lēmumu nodrošināt vai atteikt pārstāvību, par ko rakstiski paziņo iesniedzējam. Pēc lēmuma par lauksaimnieka interešu pārstāvības nodrošināšanu tiesā, LAD reģionālā lauksaimniecības pārvalde sagatavo un iesniedz tiesā pieteikumu.

Situācijas piemērs: Lauksaimnieks noslēdz līgumu ar piena uzpircēju, kurā paredzēts gan samaksas apjoms par vienu piena litru, gan arī termiņš, kurā uzpircējs samaksā lauksaimniekam naudu par nodoto pienu. Situācija ir laba, uzpircējs maksā par nodotu pienu naudu noteiktajos termiņos.  Pēc kāda laika situācija mainās – uzpircējs naudu nesamaksā, lai gan lauksaimnieks pienu nodevis atbilstošā kvalitātē. Lauksaimnieks  pārrunā situāciju ar uzpircēju, bet risinājumu nerod un naudu nesaņem.

Šādā gadījumā var vērsties LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē un lūgt pārstāvēt lauksaimnieku tiesā.

Svarīgi!

– Lauksaimniekam jābūt nepārstrādātu lauksamniecības produktu ražotājam, piemēram, piens, gaļa. Nevar vērsties gadījumos, ja lauksaimnieks  realizē pārstrādātus produktus, piemēram, maizi.

-Vispirms lauksaimniekam jācenšas rast problēmas risinājumu pašam , jāmēģina vienoties ar uzpircēju. Nereti risinājumu izdodas atrast savstarpējā sarunu gaitā.

– Lai LAD varētu palīdzēt, ir jāiesniedz dokumenti, kas saistīti ar produkta piegādi (līgums, pavadzīmes u.c.), un jāsniedz detalizēta informācija par situāciju.

Plašāka informācija LAD mājaslapā ŠEIT!