LAD uzsācis izmaksāt ES ārkārtas atbalstu piena nozarē

25/02/2015

No šodienas, 25.februāra, Lauku atbalsta dienests ir uzsācis izmaksāt ES ārkārtas atbalstu piena nozarē. Atbalsta likme ir 34.96 EUR par 1 tonnu piena. Kopumā atbalsts tiks izmaksāts aptuveni 9200 klientiem.

Lauku atbalsta dienests atbalstu aprēķina un izmaksā, pamatojoties uz LDC rīcībā esošajiem datiem. Tā kā ražotājiem uz atbalstu nav jāpiesakās, lai Lauku atbalsts dienests varētu veikt atbalsta izmaksu, ir noteikta prasība, ka ražotājam jābūt reģistrētam vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā.

Atgādinām, ka Eiropas Komisija piešķīra pagaidu ārkārtas atbalstu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas piena ražotājiem kopumā 28,7 miljonu eiro apmērā, no kuriem Latvijai iedalīti 7,7 miljoni eiro, lai reaģētu uz Krievijas importa embargo radītajiem tirgus traucējumiem, būtiski samazinoties piena iepirkuma cenām. Tā iemesla dēļ piena ražotājiem visās trīs Baltijas valstīs veidojās likviditātes problēmas. Saskaņā ar noteikumu projektu atbalstu par laikā no 2014. gada augusta līdz oktobrim pārstrādei piegādātiem piena apjomiem piešķirs ražotājiem, kuriem uz 2015. gada 1. janvāri bija piena piegādes kvota un reģistrētas slaucamas govis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.