Latvijā tiks vērtētas jaunas mēslu apsaimniekošanas tehnoloģijas

09/03/2016

Farmers_Parliament_in_a_GreenAgri_conference

 
28. februārī, Pērnavā notika biedrības “Zemnieku saeima” un Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kameras kopprojekta “GreenAgri” uzraudzības grupas sanāksme. Tikšanās laikā uzraudzības grupas locekļi apstiprināja 10 Latvijas un 11 Igaunijas demonstrējumu saimniecības, kurās nākamo trīs gadu laikā tiks novēroti un novērtēti dažādi organisko mēslu apsaimniekošanas veidi. Projekta mērķis ir ilgtspējīga resursu izmantošana un Baltijas jūras eitrofikācijas samazināšana.

“GreenAgri” pilotprojektam tika izvēlētas sekojošas saimniecības:

• SIA “LLU MPS “Vecauce” (Auces novads)
• SIA “Lukass Jumprava Agro” (Lielvārdes nov.)
• Z/s “Bukas” (Dobeles nov.)
• Z/s “Murķīši” (Ogres nov.)
• SIA “Gaižēni” (Priekuļu nov.)
• Z/s “Rubuļi” (Saldus nov.)
• Z/s “Lielvaicēni” (Auces nov.)
• Z/s Robežnieki (Salavgrīvas nov.)
• Z/s Veckūkuri (Streņču nov.)
• Z/s Mežoki (Kuldīgas nov.)

Trīs gadu garumā izvēlētās saimniecības kopā ar ekspertu komandu izstrādās rīcības plānu, lai samazinātu barības vielu zudumus no demonstrējuma lauka vai zālāja atbilstoši reālajām saimniecības vajadzībām (izmaiņas augsekā, starpkultūru audzēšana, izmaiņas mēslu izkliedēšanas tehnoloģijās u.c.). Pēc aktivitāšu ieviešanas tiks veikts monitorings, lai analizētu augsnes, ūdens, ražas radītājus un izstrādātu secinājumus par metožu efektivitāti. Rīcības rezultātā tiks samazināta barības vielu ieplūšana Baltijas jūrā.


Konference bija organizēta projekta “GreenAgri” CB272 ietvaros.

Projektu “GreenAgri” līdzfinansē Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014- 2020.
 
greenagri_interreg_ERAF_rakstiem