13.jūlijā – lauka diena “Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā”

06/07/2022

13.jūlijā notiks lauka diena “Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā”. Norises vieta: Ērgļu saieta nams, Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas novads un SIA “ 3DPRO” novietne.

 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, LAD līguma Nr. 10 2.1-20/20/P22.

 

Demonstrējuma tēma (lote): Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā” (3. lote).

 

Darba kārtība

 

Lūdzam pasākumam pieteikties līdz 11.07.2022. plkst. 16.00 e-pastā daiga.baltina@llkc.lv vai ar SMS pa tālruni 28636778, Daigai Baltiņai.

Lauka dienas laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.