Lauksaimnieki analizēs inovatīvus ūdens apsaimniekošanas veidus

02/03/2016

4. martā, plkst. 10.00 Jelgavas novada, Zaļenieku pagasta “Pūteļkrogā” norisināsies projekta “NutrInflow” sanāksme. Biedrība ”Zemnieku saeima” aicina uz tikšanos Ailes strauta baseinā saimniekojošos lauksaimniekus, lai diskutētu par iespējām mazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi.

Projektu “NutrInflow” ar Centrālbaltijas programmas atbalstu kopīgi īsteno biedrība ”Zemnieku saeima”, Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas novada dome un LLU sadarbībā ar ārvalstu partneriem. Projekta galvenais uzdevums – meklēt un praksē pārbaudīt risinājumus, lai samazinātu biogēno (bioloģiski aktīvo) elementu ieplūdi valstu iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā.

Ailes strauta baseinā tuvāko trīs gadu laikā, iesaistot vietējos lauksaimniekus un sabiedrību, tiks organizēta virkne pasākumu – mācības, sanāksmes, diskusijas, u.c., lai kopīgi meklētu efektīvākos un vienlaicīgi ekonomiski pamatotākos risinājumus vides risku samazināšanai. Vienlaikus projekta eksperti, sadarbojoties ar lauksaimniekiem, ierīkos trīs tehnoloģiju/metožu demonstrējumus, kur Latvijas apstākļos izmēģinās konkrētu elementu (piem.divpakāpju grāvja, mitrzemes, u.c.) vides aizsardzības ekonomisko efektivitāti.

Sanāksmes darba kārtībā:

1.    Īsa iepazīstināšana ar projektu “NutrInflow” un plānotajiem pasākumiem;
2.    Informācija par vidi saudzējošiem pasākumiem noteču mazināšanai lauksaimniecībā;
3.     Informācija par jaunākajām likumdošanas aktualitātēm;
4.     Diskusijas par tālāko sadarbību.

Interesentiem lūdzam savu dalību pasākumā pieteikt pa tel. 67027044 vai e-pasts: birojs@zemniekusaeima.lv.
Sīkāka informācija: Inga Bērziņa, tel. 29282312.

Par projektu NutrInFlow

Projekts “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā” jeb “NutrInflow” no 2015. gada septembra līdz 2019. gada februārim tiek īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014. – 2020. gadam. Projekta vadošais partneris ir lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija “ProAgria Southern Finland”, un tā kopējais budžets ir 1,78 miljoni EUR, no kuriem 85% ir Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansējums.