Lauksaimnieki atbalstu dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā

23/02/2016

Lai veiktu vaislas sivēnmāšu, aitu māšu un ķēvju, piena un gaļas šķirņu govju un teļu, kā arī piena šķirņu kazu sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, valdība otrdien, 23.februārī, apstiprināja grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai.

Pieņemtie noteikumi nodrošinās pārejas posma valsts atbalstu 2016.gadā par pakalpojumu, kas ietver izmaksas, saistītas ar sieviešu kārtas vaislas dzīvnieku ciltsdokumentācijas sagatavošanu un to atbilstības izvērtēšanu uzņemšanai ciltsgrāmatā, ģenētiskās kvalitātes, darbspēju noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu.

Pārejas posma valsts atbalsta apmērs mainās katru gadu, un 2016.gadam paredzēti 19 029 659 eiro, kas sadalīti:

• cūkkopībai – 7 829 550 eiro,
• piensaimniecībai – 9 408 743 eiro,
• gaļas liellopu audzēšanai – 1 445 554 eiro,
• kazkopībai – 34 934 eiro,
• zirgkopībai – 47 548 eiro,
• aitkopībai – 263 330 eiro.

Tā kā kopējais atbalsta finansējums 2016.gadam salīdzinājumā ar 2015.gadu ir samazināts par 44,8 procentiem, tad arī maksājums par vienu dzīvnieku atbilstoši ir samazināts. 

ZM piebilst, ka cūkkopības ganāmpulkā atbalstīs ne vairāk par 1500 vaislas sivēnmātēm, jo augstvērtīga ciltskodola izveidošanai lielāks sivēnmāšu skaits nav mērķtiecīgs.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
_____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste