Lauksaimnieki uzvar vairāk nekā 10 gadus ilgo cīņu Eiropas Komisijā

04/11/2018

Līdz ar 25. oktobra balsojumu par “Negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas sagādes ķēdē’”, Eiropas Parlaments ir veicis pirmos soļus, lai izbeigtu ilgus gadus pastāvošo pārtikas ražotāju apspiešanu no lielo tirdzniecības un pārstrādes uzņēmumu puses. Uzreiz pēc šī balsojuma ir uzsāktas sarunas, lai radītu vienotu un visām ES dalībvalstīm saistošu regulējumu tirdzniecības un lielo pārstrādātāju ierobežošanai.

Piedāvājums vērsts uz mazo pārtikas ražotāju – lauksaimnieku un lauksaimnieku kooperatīvu – pozīciju pasargāšanu no tādiem tirdzniecības nosacījumiem, kuri ir saistoši tikai vienai no darījuma pusēm. Komisijas piedāvājumā tiek izdalīti divi tirdzniecības prakšu veidi, kurus aptvers jaunais ES regulējums.

Pirmajā grupā ietveramas tirdzniecības prakses, kuras ir aizliedzamas pie jebkādiem apstākļiem. Kā izplatītākos pārkāpumus komisija min novēlotus maksājumus par piegādāto pārtiku (sevišķi produktiem, kuri ātri bojājas),  pasūtījumu atcelšanu pēdējā brīdī, vienpusēju piegādes nosacījumu maiņu, vai pieprasījumus segt zaudējumus par neiztirgoto pārtiku gadījumos, kad piegādātājs pie tā nav bijis vainīgs.

Otrajā grupā tiktu apkopotas tādas tirdzniecības prakses, kuras tiktu aizliegtas gadījumos, ja tās nav tieši, tīri un nepārprotami skaidri atrunātas piegādes līgumos, piemēram nepārdotās pārtikas atgriešana piegādātājam. Tāpat, ja līgumā nav atrunāts pretējais, tirgotājiem būs aizliegts pieprasīt piegādātājam samaksu par produkta novietošanu  īpašā vietā veikala plauktā, kā arī produkta veicināšanas, vai mārketinga pasākumiem.

Viena no redzamākajām organizācijām cīņā par lauksaimnieku pozīciju sargāšanu ir Eiropas lauksaimnieku un lauksaimnieku kooperatīvu vienojošā organizācija COPA-COGECA, kuras prezidents Pekka Pesonens uzsver šī lēmuma nozīmīgumu. ‘’ Eiropā ir miljoniem piegādātāju, kuriem jāsadarbojas ar saujiņu tirgotāju, līdz ar to ir skaidrs, ka lauksaimniekiem nav nekāda patiesa spēka šajās sarunās. No savas personīgās pieredzes varu teikt, ka sarunās ar tirgotājiem, vairākkārt esmu ticis izmests no sarunu telpas, tomēr vēlāk aicināts atpakaļ, jo toreiz pārstāvēju Somu piena pārstrādes uzņēmumu Valio, un tirgotāji bez šādiem produkcijas apjomiem dzīvot nevar. Parastajiem lauksaimniekiem šāds luksuss nepastāv.’’

Arī biedrības Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre uzsver, ka šis ir ļoti ilga un smaga darba rezultāts, no kā ieguvēji būs gan patērētāji, gan visi Eiropas lauksaimnieki. “Panākt šādas izmaiņas Eiropas līmenī ir smags un intensīvs darbs. Prieks, ka arī mēs ar savu darbu un ietekmi Eiropā varējām palīdzēt COPA-COGECA, kā rezultātā vairāk nekā 10 gadus ilgā cīņa, beidzot ir finiša taisnē. Arī Latvijā ir novērojama tendence, kur mazie pārtikas ražotāji ir bezizejā sarunās ar tirgotājiem – spēlē pēc mūsu noteikumiem, vai nespēlē nemaz. Tādā veidā arī rodas paradoksālas situācijas, kur  lauksaimnieki pienu pārdod par 20 eiro centiem litrā, bet patērētāji veikala to pērk par eiro. Šī iemesla dēļ mēs zaudējam lielu daļu lauku ražotāju, kuri labprāt pārdotu ne tikai izejvielas – graudus, pienu un gaļu, bet jau produktus ar pievienoto vērtību – maizi, biezpienu un desu. Tomēr, saskaroties ar bezspēcību sarunās par produkcijas realizāciju, lauksaimnieki izvēlas ar ražošanu nenodarboties, vai turpināt pārdot neapstrādātus lauksaimniecības produktus. Šāds pārtikas aprites modelis arī katastrofāli bremzē jauno cilvēku ienākšanu ražošanā. Tieši tādēļ ceram, ka pēdējais etaps – trialogs starp komisiju, parlamentu un Eiropadomi noritēs ātri un kvalitatīvi”.

Balsojums notika 25. Oktobrī, kopumā balsoja 616 deputāti, no kuriem 418- Par, 170 pret, taču 18 atturējās. Pēdējā fāze paredz sarunu vešanu starp Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomi.