Lauku dienā varēs iepazīties ar govju precīzo ēdināšanu piesietajā turēšanā

04/08/2020

13. augustā pulksten 10:00 Saukas pagasta pārvaldē LLKC organizē un aicina uz lauka dienu ģimenes piensaimniecībā par rupjo lopbarību kā pamatbarību slaucamo govju ēdināšanā un tās novērtēšanas kritērijiem. Būs iespēja uzzināt vairāk par piena sastāva rādītājiem, tos ietekmējošiem faktoriem.

 

Pasākums notiks 13. augustā pulksten 10:00 Saukas pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Lone), vēlāk z/s “Odzāni” novietnē “Dzintras” (Saukas pagastā, Viesītes novadā). Lūgums pieteikties līdz 10. augusta pulksten 16:00 elektroniski LLKC tīmekļa vietnē vai pie Ziedītes Bimšteines:

ziedīte.bimsteine@llkc.lv

 

Demonstrējuma tēma: “Govju precīzā ēdināšana piesietajā turēšanā, izmantojot dažādus proteīna avotus ekonomiski pamatotas barības devas ieguvei, izmantojot pašaudzēto lopbarību siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas nolūkos” (12. lote).

 

DARBA KĀRTĪBA