Līdz 1.maijam pagarināts lauku bloku precizēšanas termiņš

23/03/2015

Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro saimniecībās, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha. Ņemot vērā jaunās prasības, lauksaimnieku interese par lauku bloku precizēšanu  ir liela, tāpēc tiek pagarināts lauku bloku precizēšanas gala termiņš – termiņš precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.maijs. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus jau savlaicīgi veikt bloku precizēšanu.

LAD atgādina, ka no šā gada 2. februāra LAD lauku bloku kartē ir publicēti ainavu elementi (koki, krūmu grupas un dīķi). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums LAD E-Pieteikšanās sistēmā (EPS)