Meliorācijas kadastra grāvji – jauna ekoloģiski nozīmīgā platība

26/02/2018

2018.gadā stājas spēkā izmaiņas nosacījumos. Vairs nedrīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus ekoloģiski nozīmīgās platībās (papuvēs, zālāju pasējā, starpkultūrās, slāpekli piesaistošajos kultūraugos). Šī jaunā nosacījuma dēļ lauksaimniekiem ir jāplāno, kā citādāk nodrošināt zaļināšanas prasību izpildi šajā gadā. Viena no jaunām iespējām ir grāvji, kas robežojas ar aramzemi.

Zaļināšanas prasību izpildes aprēķinā tiks izmantoti grāvji no VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) Meliorācijas kadastra. Tie lauksaimniekam pašam nav jānorāda – nav jāveic lauku bloku precizēšana. Gadījumos, kad dabā ir nesakritības ar Meliorācijas kadastra datiem, jāsazinās ar ZMNĪ.

LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā http://karte.lad.gov.lv/ var apskatīt aktuālo informāciju. Kartē Meliorācijas kadastra grāvji ir iezīmēti ar gaiši zilu krāsu.

LAD ir sagatavojis dažus piemērus, lai skaidrotu, kādos gadījumos grāvji tiks iekļauti zaļināšanas prasību izpildes aprēķinā. Jāatzīmē, ka grāvis tiek uzskatīts par ainavas elementu arī tajos gadījumos, ja tas ir aizaudzis vai nekopts, bet lauksaimniekam jārēķinās, ka meliorācijas sistēmu kopšana ir viens no savstarpējās atbilstības prasību nosacījumiem, un tā neievērošanas gadījumā var tikt piemērotas sankcijas.

Avots: Lauku atbalsta dienests

1_piemers_gravji

2_piemers_gravji