Ministru padome pauž politisku atbalstu piena ražotājiem

14/10/2014

13. oktobrī Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Luksemburgā tika izskatīts jautājums par Krievijas noteiktā lauksaimniecības produktu eksporta aizlieguma negatīvo ietekmi uz Baltijas valstu un Somijas piena nozarēm un lauksaimniecību.

Lielākā daļa ES dalībvalstu pauda solidaritāti Baltijas valstu un Somijas lūgumam par mērķētu pasākumu ieviešanu, lai daļēji finansētu šo valstu piena ražošanas nozares lauksaimniekiem radušos zaudējumus. Diskusijas rezultātā ES prezidentūra aicināja Eiropas Komisiju sagatavot priekšlikumu par mērķtiecīgu terminētu atbalstu visvairāk cietušajām piena ražošanas saimniecībām. Sarunas par finansējuma apjomu un mērķētā atbalsta detaļām turpināsies ES komisāru kolēģijā 15. oktobrī.