Par dabas aizsardzības plānu sabiedriskajām apspriešanām

01/09/2018

Sakarā ar projekta “Dabas skaitīšana” uzraudzības grupas izrādīto interesi iepriekšējās sanāksmēs, nosūtām projekta laikā izstrādājamo dabas aizsardzības plānu informatīvo sanāksmju grafiku: ŠEIT!

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šī gada biotopu kartēšanas lauka darbi turpināsies vēl visu septembri, turklāt Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji šobrīd aktīvi gatavojas iepriekš minētajām sanāksmēm, kuru grafiks ir ļoti blīvs, tāpēc, lai nodrošinātu uzraudzības grupu ar aktuālāko informāciju par projekta norisi un pilnvērtīgu Dabas aizsardzības pārvaldes iesaisti, ierosinām kārtējo uzraudzības grupas sanāksmi sasaukt oktobrī.