Paziņojums par nobeigušiem dzīvniekiem LDC

26/03/2015

Atgādinām, ja nobeigušies (kritušie) dzīvnieki tiek atdoti savācējuzņēmumiem (Reneta, Baltic Trade), īpašniekam vai turētājam septiņu dienu laikā par dzīvnieku nobeigšanos pašiem ir jāpaziņo Lauksaimniecības datu centram (LDC).

Veidlapas ir atrodamas LDC mājas lapā ŠEIT. Savukārt elektroniski to var reģistrēt, ja ir noslēgts līgums ar Lauksamniecības datu centru par elektronisko datu ievadi. Pārējie var aizpildīt veidlapu un sūtīt pa pastu.

Veidlapa pieejama arī šeit: APZĪMĒTA DZĪVNIEKA IZSLĒGŠANAS ZIŅOJUMS