Piena ražotāji ir apņēmības pilni pārvarēt krīzi un turpināt attīstīties

04/02/2015

Šodien Zemkopības ministrijā tikās biedrības „Zemnieku saeima” piena lopkopības eksperti, lai iepazītos ar speciālistu sniegto informāciju par situāciju nozarē un kopīgās diskusijās veidotu turpmākās darbības plānu.
Biedrības „Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietnieks un z/s „Mežacīruļi” saimnieks Juris Cīrulis: „Esam gandarīti, ka šodien uz sanāksmi ieradās vairāki desmiti ieinteresēti piena ražotāji. Līdzās aktuālās informācijas iegūšanai, viens no šīs dienas mērķiem bija izveidot „Zemnieku saeimas” piena ražotāju darba grupu jeb kā mēs to nosaucām – „Avārijas brigādi” un to mēs arī paveicām! Darba grupas uzdevums būs strādāt regulārā režīmā, lai operatīvi spriestu par situāciju piena nozarē un piedāvātu optimālos risinājumus. Tiekoties ar piensaimniekiem, bija sajūta, ka stāvoklis pamazām normalizēsies, ja vien mēs mācēsim sadarboties.”
Pasākuma pirmajā daļā Zemkopības ministrijas speciālisti klātesošos iepazīstināja ar piena tirgus attīstības tendencēm, plānoto valsts un Eiropas Savienības atbalstu 2015.gadā. Savukārt Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta eksperti informēja gan par piena iepirkuma cenām un pārdošanas cenu atšķirību, gan piena ražošanas saimniecību izdzīvošanas iespējām. Tāpat Lauksaimniecības datu centra vadība sniedza skaidrojumu par soda naudas aprēķināšanu piena kvotas pārsniegšanas gadījumā.
Lauksaimnieki kopīgi atzina, ka risinājumi jāmeklē kompleksi visos līmeņos – sākot ar piena pašizmaksas izvērtēšanu savās saimniecībās, līdz pat jaunu tirgu meklēšanai. Vienlaicīgi tika nolemts uzlabot sadarbību savā starpā un stiprināt dialogu ar piena pārstrādātājiem.
Relīze: PRes_Piena ražotāji ir apņēmības pilni pārvarēt krīzi un turpināt attīstīties