Premjers novērtē lauksaimnieku cīņu par godīgiem tiešmaksājumiem un aicina turpināt darbu

28/06/2012

Šodien, 26. jūnijā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, zemkopības ministre Laimdota Straujuma un Latvijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvji vienojās par kopīgu Latvijas interešu aizstāvību Briselē šonedēļ notiekošās Eiropadomes ietvaros. Atzinīgus vārdus premjers veltīja lauksaimnieku līdzšinējiem pūliņiem pārliecināt lēmumpieņēmējus Eiropas Savienībā par Baltijas nevienlīdzīgo situāciju ar ES tiešmaksājumiem, un aicināja darbu turpināt līdz pat lēmuma pieņemšanai. Premjers un zemkopības ministre arī solīja rast iespēju apmeklēt Baltijas zemniekus protesta akcijas laikā 28. jūnijā Briselē pie Eiropadomes ēkas.

Tikšanās reizē, kurā no lauksaimnieku puses piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) un Zemnieku saeimas pārstāvji, lauksaimnieki iepazīstināja amatpersonas par petīciju (aicinājumu) ES institūcijām „Par godīgu attieksmi pret Baltijas valstu lauksaimniekiem Eiropas Komisijas tiesību aktos par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada”, kuru visās trīs Baltijas valstīs šobrīd parakstījuši vairāk kā 60 000 iedzīvotāju. Petīciju ceturtdien, 28. jūnijā Baltijas lauksaimnieku pārstāvji personīgi iesniegs Eiropas Parlamenta prezidentam Martinam Šulcam (Martin Schulz). Vēlāk pēcpusdienā Baltijas lauksaimnieki pie Eiropadomes ēkas, Šūmaņa apļa apkaimē pulcēsies uz miermīlīgu demonstrāciju, kurā iecerējuši piedalīties apmēram 50 pārstāvji.

Edgars Treibergs, LOSP valdes priekšsēdētājs: “Lauksaimnieku organizācijas atzinīgi novērtē to, ka arī premjers ir ieinteresēts, izprot lauksaimnieku problēmu un nevienlīdzīgo situāciju uz pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu fona. Organizācijas ir vienojušās par mums nepieciešamo rezultātu un mēs no sava mērķa nedrīkstam atkāpties, jo jau ilgstoši esam pastāvējuši nevienlīdzīgas konkurences apstākļos, beidzot ir jāpanāk vienlīdzīga attieksme un vienlīdzīgi apstākļi visu valstu lauksaimniekiem.”

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece: „Esam pateicīgi un ļoti priecīgi par sabiedrības atbalstu, jo mūsu – lauksaimnieku – cīņa, ir arī cīņa, lai mēs savās zemēs varētu ēst pašu zemnieku saražotu pārtiku, mums pierastās garšas un kvalitāti. Esam jau vairakkārt teikuši, ka šobrīd Baltijas lauksaimnieki saprot un ir vienoti – vai nu mēs panāksim vienlīdzīgu konkurenci pēc 2013. gada, vai diemžēl daļa lauksaimnieku mūsu valstīs nespēs turpināt ražošanu, nevienlīdzīgās konkurences spiediens ir pārāk liels. Veco valstu pārstāvji tieši konkurētspēju piesauc kā argumentu, kad tiek runāts par maksājumu izlīdzināšanu – tikai kontekstā, ka nedrīkst nevienam noņemt ne santīmu, taču spītīgi nevēlas redzēt, ka ES tirgū nākas konkurēt lauksaimnieki ar atbalstu 600 EUR/ha un 93 EUR/ha – nav jābūt izcilam finansu ekspertam, lai saprastu, kuram produkta pašizmaksa ir zemāka.”

Ilze Aizsilniece, LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece: „Situācijā, kad stāvam tik nozīmīgas izšķiršanās priekšā kā ES daudzgadu budžets, it īpaši esošajā finanšu situācijā, ir ļoti būtiski, ka valsts amatpersonas iet roku rokā ar nevalstiskajām organizācijām. Esam gandarīti, ka gan premjers, gan zemkopības ministre patiešām iedziļinās un izprot mūsu nevienlīdzīgo stāvokli Eiropā. Apzināmies, ka līdz galīgā lēmuma pieņemšanai vēl ejams tāls ceļš, taču esam apņēmības pilni cīnīties!”

Aktivitātes tiek īstenotas Valsts Lauku tīkla pasākuma „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros.

Informāciju sagatavoja un papildus informācija Sabīne Puķe, ES tiešo maksājumu kampaņas koordinatore, sabine.puke@llka.lv, +371 26340794

[slidepress gallery=’baltijas-lauksaimnieku-protests-brisele-2012′]

Foto: Toms Norde / Valsts kanceleja

.

Foto no protesta akcijas:

[slidepress gallery=’lauksaimnieku-protests-brisele’]