ROKASGRĀMATA PAR LABU KŪTSMĒSLU APSAIMNIEKOŠANAS PRAKSI

19/09/2019

Kūtsmēsli ir vērtīgs resurss, kas būtu efektīvi jāapsaimnieko, lai pēc iespējas maksimāli izmantotu tajos esošās augu barības vielas. Projekta “Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai” (Manure Standards) komanda ir sagatavojusi rokasgrāmatu lauksaimniekiem un jebkuram interesentam par labu kūtsmēslu apsaimniekošanas praksi. Grāmatas izstrādāšanā izmantoti gan projekta rezultāti, gan katra partnera individuālās zināšanas un pieredze.

Jaunajā rokasgrāmatā, 16 lappusēs ir apkopota informācija, kāpēc barības vielu pārstrāde saimniecībās ir būtiska, un ir norādīts, kā novērst vai līdz minimumam samazināt barības vielu zudumus katrā kūtsmēslu apsaimniekošanas posmā. Rokasgrāmatā izklāstīts, kā plānot mēslošanu atbilstoši kultūraugu vajadzībām un augsnes auglībai, kā arī sniegti ieteikumi par labākajām mēslu izkliedes tehnoloģijām. Iekļauta arī informācija par barības vielu bilances aprēķināšanu un kūtsmēslu apstrādes tehnoloģijām.

Rokasgrāmata īpaši paredzēta lauksaimniekiem un lauksaimnieku organizācijām. Tomēr tas kalpo kā viegli lasāms materiāls arī citām ieinteresētajām auditorijām, sākot no politikas veidotājiem līdz pat lauksaimniecības specialitāšu pasniedzējiem.

Rokasgrāmatas izstrādē līdzdarbojušies arī projekta Latvijas partneri – Valsts augu aizsardzības dienesta un Zemnieku saeimas eksperti.

 

ROKASGRĀMATA