ŠOBRĪD AKTUĀLI! Jautājumi un atbildes par sējuma apdrošināšanu!

21/10/2019

Kas ir VH Latvija?

Starptautiskā lauksaimnieku savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvs Vereinigte Hagel (VH Latvija)  ienāca Latvijā 2012. gadā. Ienākšanu veicināja LATRAPS kļūstot par Vācijas savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības aģentu un pildot atbalsta funkcijas Latvijā. LATRAPS un VH Latvijas kā svarīgu ilgtermiņā mērķiem ir uzstādījis sējumu apdrošināšanu attīstīšanu, lai lauksaimniekiem būtu iespēja samazināt klimata risku izraisītos zaudējumus.

 

Kādus riskus sedz apdrošināšana?

Apdrošināšana sedz krusas, vētras, lietusgāžu, nelabvēlīgu ziemas apstākļu ietekmes, katastrofāla sausuma radītos zaudējumus, kuru rezultātā ir radies kvantitatīvs un, atsevišķu kultūru gadījumā, kvalitatīvs ražas samazinājums. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam ilgstoša lietus rezultātā, tiek izmaksāta fiksēta zaudējumu kompensācija, neatkarīgi no patieso zaudējumu apmērā.

 

 

Ko nesedz apdrošināšana?

Apdrošinātājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas, piemēram:

 • ir apdrošināto risku sekas un jau pastāv apdrošināšanas spēkā stāšanās brīdī jeb pastāvošie riski;
 • iestājās, jo tika pārkāpti labas saimniekošanas pamatprincipi;
 • radušies augu slimību vai kaitēkļu bojājumu dēļ, neņemot vērā veicinošos faktorus un neatkarīgi no tā, vai tās ir apdrošināšanas gadījuma iestāšanās sekas.

 

 

Vai ir kādi ir apdrošināšanas seguma ierobežojumi?

! Ja zaudējumu pakāpe laukā sasniegusi vismaz 8%, tad tiek atlīdzināti līdz pat 100% ražas kvantitatīvo zudumu.

Šim regulējumam pastāv izņēmumi, kas attiecināmi uz atsevišķām augu sugām vai kultūraugu grupām, riskiem, kā arī uz augu attīstības stadijām. Piemēram, zaudējumi, kas radušies nelabvēlīgu ziemošanas apstākļu rezultātā un labības veldre tiek atlīdzināti ar noteiktu atlīdzības summu (procentos no apdrošinājuma summas) par kuru vienojas slēdzot apdrošināšanas līgumu.

 

 

Kādi jaunumi stājušies spēkā 2019. gada rudens sezonā!

! Katastrofāla sausuma gadījumā tiek izmaksāta fiksēta atlīdzība -20%, 40% vai 60% apmērā, kas atkarīga no zaudējumu pakāpes. Savukārt ilgstoša lietus gadījumā maksimālais kompensācijas apmērs ir 10% no attiecīgā lauka apdrošinājuma summas.

 

 

Kur darbojas apdrošināšana?

Vai apdrošināšana darbojas visos saimniecības laukos?

Apdrošināšanas vieta ir apdrošinājuma ņēmēja uzņēmumā apsaimniekotās platības uz kurām ir attiecināms apdrošināšanas līgums. Tie var būt visi lauki vai arī tikai daži.

 

 

Kās jāņem vērā apdrošinoties, kādas ir  līgumiskās saistības?

Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums:

 • informēt apdrošinātāju par riska faktoriem, kuri ir būtiski, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu;
 • informēt par saimniecības īpašnieka maiņu;
 • kultūraugu ražu apdrošināt pie viena apdrošinātāja, kurš piedāvā segumu par ražas ieņēmumu zaudējumiem;
 • iesniegt sējumu/stādījumu plānu un ar to saistītās izmaiņas.
 • veikt maksājumu par polisi;
 • 3 darba dienu laikā informēt par riska iestāšanos;
 • piedalīties zaudējumu izvērtēšanā un veikt risku mazinošus pasākumus.

 

 

Kad sākas un beidzas apdrošināšanas segums – apdrošināšanas līgumā paredzētie riski un gadījumi, kuros iestājas apdrošniātāja pienākums izmaksāt atlīdzību?

 • Noteicošais, lai apdrošināšanas aizsardzība stātos spēkā, ir informācija, kāda norādīta piedāvājumā, kā arī polisē.
 • Apdrošināšanas pakas ietvaros, atsevišķu apdrošināto risku gadījumā var būt noteikts atšķirīgs seguma laiks.
 • Apdrošinātāja atbildība beidzas līdz ar apdrošinātā kultūrauga novākšanu vai apdrošinātās platības aparšanu, priekšlaicīgu novākšanu vai apdrošināt objekta cita veida neeksistēšanas gadījumā.

 

Kā var apdrošināt sējumus? 

Apdrošināšanas iesniegumus iespējams iesniegt elektroniski – https://ej.uz/LATRAPS-apdrosinasana

Kā arī  klātienē, visos LATRAPS birojos.

 

Plašāku informāciju par sējumu apdrošināšanas produktiem un to nosacījumiem iegūsiet pie saviem LATARPS sējumu apdrošināšanas vadītājas Vitas Baumanes, tārunis +371 26160545, e-pasts latvija@vereinigte-hagel.lv

 

Sējumu apdrošināšanas periods rudenī 01.10.2019. – 15.11.2019.

 

LATRAPS Biedri un VH Latvija klienti par savu sējumu apdrošināšanas pieredzi.

Latvijas Grauds, SIA īpašnieks Elvis Lazdiņš: “Sējumus apdrošinu jau sešus gadu un daru to, lai pēc iespējas samazinātu riskus. Apdrošinos gan pret ziemas, gan vasaras riskiem. Lauksaimnieku, spēkos nav mainīt laika apstākļus, taču varam apdrošināt sējumus un tādējādi samazināt zaudējumus.  Aprēķināju, ka rudenī veicam investīcijas, kas sasniedz līdz pat 300 eiro uz hektāru. Tāpēc iesaku apdrošināt sējumus, sadalīt riskus, parūpēties par sevi un savu saimniecību.”

Katlauki z/s īpašnieks Andis Vicinskis: “Kopš 2013. gada esam VH Latvija klienti. Protams, ka visu laiku ir bijušas domas, vai tas ir tā vērts.? Vēl šogad domājām  – vai tiešām vajag, jo visu laiku tikai investīcijas?  Taču šis viens gads pierādīja, ka pietiek ar vienu neveiksmīgu sezonu, lai viss ieguldītais ar zaudējumu atlīdzība tiktu atmaksāts atpakaļ ar uzviju!”

Silāres, SIA un Strazdi z/s īpašnieks Valters Bruss: “Apdrošinām sējumus jau no pirmās dienas un man ir prieks, ka mums ir iespēja to izdarīt.Šis ir drošs veids kā apdrošināt savus ienākumus, jo nav pamata domāt, ka klimata riski kļūs mazāki. Vēl viens iemesls – apdrošināti sējumi ļauj naktīs gulēt mierīgāk!”