Tiek izmaksāts ES ārkārtas atbalsts par zaudētajiem ziemājiem

23/08/2018

Lauku atbalsta dienests 23.augustā sāk izmaksāt Eiropas Savienības piešķirto ārkārtas atbalstu lauksaimniekiem par plūdu un lietavu dēļ neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim, tādējādi daļēji kompensējot ekonomiskos zaudējumus.

Kopējā ārkārtas atbalstam piešķirtā summa ir 3,46 miljoni eiro. Tā tiek izmaksāta 2224 klientiem, atbalsta likme par vienu hektāru ir 30,56 eiro.

Lauksaimnieki ārkārtas atbalsta saņemšanai pieteicās LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vienlaikus ar pieteikumu iesniegšanu platību maksājumu saņemšanai. Lauksaimnieki norādīja informāciju par ziemāju sējumu platību plānu 2018. gada ražai: 2017. gada rudenī apsēto ziemāju platību, kurā tika plānots novākt ražu 2018. gadā, un to plānoto ziemāju platību, kura tika apsēta ar ziemājiem, bet kurā sējumi tika zaudēti vai kuru nevarēja apsēt plūdu, lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ. Lai saņemtu atbalstu, saimniecībā ziemāju samazinājumam bija jābūt vismaz 30% no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības 2017. gadā.

Avots: Lauku atbalsta dienests