Turpmāk bez birokrātiskā sloga varēs novākt apaugumu no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm

12/02/2015

Šodien, 12.februārī, Latvijas Republikas Saeimas sēdē steidzamības kārtā 2.lasījumā vienbalsīgi tika pieņemti grozījumi „Meža likumā”, kas ir būtisks solis, lai atviegloti aizaugušo lauksaimniecības zemju atgriešanu ražošanā.

Grozījumi likumā paredz, ka zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kokus varēs cirst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža.Paredzēts, kalikums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Esam gandarīti, ka šodien mūsu vairāk kā pusgada ilgais darbs ir rezultējies ar panākumiem un turpmāk zemnieki apaugumu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes varēs novākt bez liekiem birokrātiskiem šķēršļiem. Grozījumi likumā veicinās Nacionālā attīstības plāna un Lauku attīstības programmas mērķu sasniegšanu – līdz 2020.gadam panākt divu miljonu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes iesaistīšanu ražošanā. Mūsu nākamais darbs būs sēsties pie sarunu galda ar Zemkopības ministrijas vadību, lai izstrādātu risinājumus, kā šo zemi vēl ātrāk un veiksmīgāk atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā, tādejādi paplašinot ražošanas iespējas esošiem un jauniem lauksaimniekiem un vienlaicīgi padarot lauku ainavu pievilcīgāku sabiedrībai. Paldies mūsu lauksaimniekiem un pašvaldībām par aktīvu iesaistīšanos darba procesā, kā arī Zemkopības ministrijas pārstāvjiem un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputātiem par iedziļināšanos problēmjautājumā un līdzdalību jautājuma risināšanā.”

z/s „Rosmes” saimnieks Raitis Ungurs no Kokneses novada: „Man ir prieks par šodien Saeimā pieņemtajiem grozījumiem „Meža likumā”, kas vienkāršos zemju atgriešanu ražošanā. Es ceru, ka turpmāk neviens neatļausies veikt nepārdomātas izmaiņas likumdošanā un ierobežot lauksaimniecībā izmantojamo zemju atgriešanu ražošanā. Tāpat uzskatu, ka attiecīgajām valsts iestādēm daudzos jautājumos primāri vajadzētu konsultēt un sadarboties ar lauksaimniekiem, nevis uzreiz piekopt sodīšanas mehānismus.”

Atgādinām, ka 2015.gada 1.janvārī spēkā stājās pirms četriem gadiem pieņemtie „Meža likuma” 3.panta 2.punkta nosacījumi, kas noteica, ka par mežu tiks uzskatīta 0,5 ha un lielāka platība, uz kuras ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri. Normas stāšanās spēkā radīja sarežģītu birokrātisku un finansiālu šķērsli zemes īpašniekiem – lauksaimniekiem un kavēja zemes atgriešanu ražošanā. Šobrīd termiņi ir atcelti un kokus uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes varēs cirst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža.

Preses relīze: PRes_Turpmāk bez birokrātiskā sloga varēs novākt apaugumu no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm