Vietējo un reģionālo produktu mārketinga noslēguma konference

16/09/2010

Proudfarmer

2010. gada 22.septembrī notiks Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekta „Vietējo un reģionālo produktu mārketings” (LLP/LdV/TOI/2008/LV/008) noslēguma konference.

Projekta mērķis ir veicināt lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, uzlabojot profesionālās izglītības un mūžizglītības kvalitāti un pievilcību.
Projekta uzdevums ir veikt zināšanu pārnesi un izstrādāt metodoloģiskos mācību instrumentus mārketingā, lai nodrošinātu vietējo un reģionālo produktu popularizēšanu un marketingu, veicinot dažādu pušu iesaistīšanos.
Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar projektā paveikto, kopīgi darbojoties 6 projekta partneriem no Latvijas, Slovēnijas, Francijas, Rumānijas un Itālijas.Latviju projektā pārstāv biedrība „Zemnieku Saeima” un Valsts izglītības satura centrs.
Mērķauditorija – ar lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju saistīto mācību priekšmetu pasniedzēji profesionālās izglītības skolās, lauku uzņēmēji un mājražotāji, mārketinga speciālisti un konsultanti un citi interesenti.
Konferencei ir iespējams pieteikties aizpildot reģistrācijas formu, vai zvanot – 29805456 vai rakstot – martins.trons@zemniekusaeima.lv
Pasākuma dokumenti:
Proud Farmer konferences apraksts
Proud Farmer programma
Konferences reģistrācijas forma